SoftwareKoppeling

Hartje Wonen

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2021 - nu
Hartje Wonen i.s.m. Meer Development
Hartje Wonen is een van de grootste leveranciers van software voor nieuwbouwprojecten en actief in zowel Nederland als Duitsland. Het platform omvat alle functionaliteiten rondom het ontwikkelen van woningprojecten en het verwerken van de verkoopcontracten, en bevat diverse custom koppelingen van en naar andere software.
In samenwerking met Meer Development verzorgen we een continue doorontwikkeling voor een veilig en gebruiksvriendelijk platform.

Laravel • Backpack • Vue JS • MySQL • Docker


SoftwareSoftwareKoppeling

Bulbmanager

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019 - nu
Automated4U
Het ontwikkelen van een online versie van bestaande desktopapplicatie. Bulbmanager is van oorsprong een desktopapplicatie, door het toevoegen van een webapplicatie en deze te koppelen aan de bestaande data zijn de meest gebruikte functionaliteiten nu ook online voor de klanten beschikbaar. 

Laravel • Vue JS • Alpine JS • SPA • MySQL • Docker


Software

AAP

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2020 - 2022
AAP Software
AAP bouwt software voor de catering en verhuurbranche met koppelingen naar diverse andere software (Wordpress, Exact, etc.). Als freelancer ondersteuning geboden bij het doorontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en het optimaliseren van bestaande code om performance problemen op te lossen.

Laravel • jQuery • MySQL • Wordpress


SoftwareSoftware

Snapp Offline

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2021
BAAC archeologie
Als toevoeging op de bestaande Snapp applicatie was de wens om ook op afgelegen terrein offline te kunnen werken. Door de ontwikkeling van een native Android app is het nu mogelijk om offline foto's en data in te voeren en dit op een later moment te synchroniseren met de bestaande server.

React Native • Expo


Software

Materiaalbeheer

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2020 - 2021
BAAC archeologie
Het ontwikkelen van een webapplicatie voor het beheer van gebruikt materiaal rondom archeologische opgravingen. De archeologen kunnen in het veld benodigd materiaal voor een project reserveren, de beheerders op kantoor krijgen hier melding van en kennen het materiaal vervolgens toe. Ook registreert de applicatie schade aan materiaal, APK datums, etc.

Laravel • Livewire • Alpine JS • MySQL • Tailwind CSS • Forge


Software

Archeologieportal

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2020
BAAC archeologie
Het ontwikkelen van een webapplicatie waarmee bestaande export-data door BAAC kan worden geüpload en beschikbaar worden gemaakt voor geselecteerde klanten in een beveiligde omgeving.

Laravel • Livewire • Alpine JS • MySQL • Tailwind CSS • Forge


AppKoppelingSoftware

Snapp (BE)

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2020
BAAC archeologie België
Het ontwikkelen van een app waarmee archeologische opgravingen kunnen worden vastgelegd. Vergelijkbaar met de fotoapplicatie van BAAC Nederland maar dan aangepast aan de specifieke eisen van Belgische archeologiebedrijven. In de mobiele app worden archeologische vondsten vastgelegd met foto's en attributen, vervolgens kan deze data in de bijbehorende webapplicatie worden ingezien, gecorrigeerd en uiteindelijk geëxporteerd naar het backend systeem van BAAC. Door gebruik van PWA-technieken is de webapplicatie ook offline beschikbaar.

Laravel • Vue JS • SPA • MySQL • PWA • Forge


KoppelingSoftware

Return Key

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2020
Code & Koffie i.o.v. Xaris
Het verbeteren en uitbreiden van een bestaande applicatie. Return Key is een retourservice voor gevonden voorwerpen met de daarbij horende online formulieren om te registreren en gevonden sleutels aan te geven. Om de applicatie aan de nieuwste wensen te laten voldoen is de bestaande broncode herzien, en zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Deze opdracht omvat een backend systeem, API en Wordpress plugin.

Laravel • MySQL • Wordpress


SoftwareSoftware

Airbell

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2020
Praktijkschool Stede Broec
Het vernieuwen van de huidige schoolbel naar een nieuwe gebruiksvriendelijke variant. De tijden, het rooster en de geluiden van de schoolbel zijn via een webapplicatie eenvoudig in te richten. Het geheel is geïnstalleerd op een Raspberry PI waarmee het een volledig op zichzelf staand systeem is geworden.

Laravel • Raspberry PI • MySQL • Bootstrap


Software

Atron projectregistratie

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019 / 2020
Atron Engineering & Xaris
Het ontwikkelen van een webapplicatie voor projectregistratie. Atron is een ingenieursbureau voor infra-projecten en in deze desktopapplicatie wordt het gehele traject van offerte tot oplevering van van projecten geregistreerd. Tevens functioneert de applicatie als urenregistratie tool.


Deze applicatie is tot stond gekomen door een samenwerking tussen Xaris ICT (frontend) en Kolenberg Softwareontwikkeling (backend).

Laravel • React • SPA • MySQL • Forge


AppSoftware

Monument registratie

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019
BAAC archeologie
Het ontwikkelen van een app waarmee archeologische monumenten kunnen worden vastgelegd. Net als het eerdere "Snapp" ook weer een fotoapplicatie maar nu specifiek ingericht op opgegraven monumenten waarbij foto's, attributen, GPS-locatie en windrichting moet worden geregistreerd.

Laravel • Vue JS • SPA • MySQL • Forge


AppSoftware

App onderhoud daken

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019
West Friesland Dakbedekkingen
Het ontwikkelen van een app rondom het onderhoudswerk van platte daken. Vanaf kantoor kan het onderhoudswerk worden ingepland en de uitvoerende medewerkers registreren de staat van het dak in de app d.m.v. een checklist en het toevoegen van foto's. Na afronden van het onderhoud wordt het onderhoudsrapport in PDF gegenereerd en per mail verstuurd.

Laravel • Vue JS • MySQL • Forge


AppKoppelingSoftware

Snapp

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019
BAAC archeologie
Het ontwikkelen van een app waarmee archeologische opgravingen kunnen worden vastgelegd. In het veld worden vondsten in de app vastgelegd op foto en worden kenmerken van deze vondsten ingevoerd. De data kan direct in bijbehorende webapplicatie worden ingezien, gecorrigeerd en uiteindelijk geëxporteerd naar het backend systeem van BAAC.

Laravel • Vue JS • SPA • MySQL • Forge • Pusher


Koppeling

Webservice Liander

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019
Xaris & Liander
Het realiseren van een koppeling tussen de applicatie Aansluitplanning van Xaris en Liander. Via deze API van Aansluitplanning kan Liander de planning van de aanvragen voor huisaansluitingen geautomatiseerd inlezen in de interne systemen.

Laravel • MySQL • Swagger


AppKoppelingSoftware

Urenregistratie

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019
Rusting Metselwerken
Het ontwikkelen van een app waarin medewerkers gewerkte uren, productiviteit en kilometers kunnen registreren. De resultaten zijn op kantoor in te zien in bijbehorende webapplicatie en worden vanuit daar rechtstreeks verwerkt in de boekhouding.

Laravel • Vue JS • SPA • MySQL • Forge


AppSoftware

Urenregistratie

PERIODE
KLANT
OPDRACHT

2019
West Friesland Dakbedekkingen
Het ontwikkelen van een app waarin medewerkers gewerkte uren en productiviteit kunnen registreren. Van deze uren worden op kantoor PDF-rapporten gegenereerd ter verantwoording naar opdrachtgevers.

Laravel • Vue JS • SPA • MySQL • Forge